Anders Waarnemen

Extra zintuig

Door te horen, zien, ruiken, proeven en voelen word je gewaar wat er om je heen gebeurt. Maar daarnaast heb je nog een extra zintuig waarmee je anders waarneemt. Een soort ingebouwde antenne die de trilling van energie kan opvangen. Kun jij die energie interpreteren, dan word je je bewust van dingen die je onbewust al lang wist. Voor iedereen is dat een innerlijke toevoeging. Ook op het werk. Door bijvoorbeeld een vergadering van tevoren in te voelen, kom je tijdens de bijeenkomst veel sneller to the point. En in een sollicitatieprocedure weet je wie de juiste persoon is om aan te nemen.

‘Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen.’

Uit: Le petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943

Anders waarnemen is voor iedereen. Elk mens heeft het vermogen ertoe. Als jong kind maken we intensief gebruik van deze aangeboren aanleg. Tot we het afleren door onze opvoeding en ons gaan aanpassen aan de maatschappij. Zelf moest ik er als kind ook weinig van hebben. Ik wilde normaal zijn, net als de andere kinderen. Daarom ging ik dwars in tegen wat mijn extra zintuig me vertelde. Inmiddels weet ik beter. Ik vertrouw en vaar op wat ik extra waarneem.

Afgedwaald van ons instinct

Waarom noemen we anders waarnemen niet in het vaste rijtje zintuigen, zul je je misschien afvragen. En waarom maakt niet iedereen vanzelfsprekend gebruik van extra waarnemen? Hele terechte vragen! In deze tijd zijn mensen door de overload aan onnatuurlijke prikkels ver afgedwaald van hun gevoel. Wij doen weinig met ons vermogen om met de energie om te gaan. We komen er eenvoudig niet aan toe. Dit verdient geen brevet van duurzaamheid, om in termen van energie te spreken. Maar begrijpelijk is het wel.

Bovendien zijn door de eeuwen heen onze zintuigen afgestompt. Bij oermensen waren ze veel gevoeliger; een kwestie van al dan niet overleven. Vandaag de dag leven we beschermd en hoeven we alleen nog waar te nemen wat noodzakelijk is. Dus gebruiken mensen niet meer hun vermogen om anders waar te nemen. Terwijl dat eigenlijk onverminderd noodzakelijk is.

De tendens in onze Westerse cultuur is sinds de 17e eeuw vooral ‘meten is weten’. Waarnemen met je zintuigen lijkt in ons tijdperk zo’n beetje uitgebannen door digitaal waarnemen. En wat niet wetenschappelijk bewezen is, kan nauwelijks betrouwbaar zijn. Gevoel kun je niet goed meten, we zijn ervan afgedreven. Op die manier zijn ook onze natuurlijke reading en healing talenten verminderd of verloren gegaan.

Gelukkig kun je het vermogen om anders waar te nemen en je healing en reading skills gemakkelijk herstellen. Net als wanneer je leert lopen, fietsen of zwemmen is het is een kwestie van oefenen om hier vaardig in te worden. Ik zal je verderop in een blog met wat simpele oefeningen op weg helpen. Zodat je leert je waarnemingen te interpreteren.

Waar gaat Anders Waarnemen je helpen?

Als je geleerd hebt om anders waar te nemen, lees en voel je de energie van iemand anders. Je bemerkt zijn of haar – al dan niet bewuste – gedachten, gevoelens, lichamelijke klachten, noem maar op.

Ik noem anders waarnemen ook gewoon ‘de ander een spiegel voorhouden’. Je maakt hem bewust. Van zijn slachtofferrol bijvoorbeeld. Of van het feit dat hij te weinig zuurstof neemt waardoor hij zich snel benauwd en gestrest voelt. Of, positief juist, je kunt iemand erop wijzen dat hij ongemerkt een heel belangrijke verbindende functie vervult op z’n werk. Heb je de ander attent gemaakt op wat jij waarneemt, dan kan diegene doelgericht aan de slag. Hij wordt alert op signalen die hem anders waren ontgaan.

Soms neem je ook iets waar over jezelf omdat een ander jou onbewust een spiegel voorhoudt. Je merkt bijvoorbeeld dat een persoon anders op jou reageert dan normaal. Diegene doet dat niet bewust. Maar jij kunt dit signaal wel opvangen en je afvragen of het iets met jouw energie te maken heeft. Misschien straal je, zonder het zelf te weten, boosheid uit. Het gedrag van de ander maakt je hiervan bewust.

Van anders waarnemen zijn veel alledaagse voorbeelden te noemen. Stel: je komt binnen op een feestje en merkt meteen dat het er niet goed voelt. Er is iets niet pluis. Twee gasten zitten elkaar dwars, hun gekibbel brengt een geladen sfeer met zich mee en die ervaar jij.

Ander Waarnemen en werk.

Anders waarnemen kan op je werk een extra dimensie opleveren. Wie een adviserende functie heeft, zal de rol van waarnemend waarnemer goed herkennen. Als raadgever van buitenaf sta je voor de uitdaging te ontdekken wat een opdrachtgever werkelijk bezighoudt. Wat is nou eigenlijk ècht de vraag die me wordt gesteld? Wat is de kern van de organisatie? Wat speelt er onder de oppervlakte? Een adviseur die dit kan invoelen, is in staat om toegevoegde waarde te leveren. In een aantal trainingen die ik aan bedrijven heb gegeven, heb ik leidinggevenden op die manier een extra mogelijkheid gegeven om beter met hun medewerkers en klanten om te gaan.

Healing en Reading.

Door anders waar te nemen, ben je ook beter in staat om een healing of een reading aan een ander te geven. In een volgende blog schrijf ik over energie. Alles is namelijk energie en zal ik ook een blog maken met oefeningen die je kunt doen om te leren anders waar te nemen en te leren vertrouwen op wat je ziet en hoort.