Extra zintuig

Door te horen, zien, ruiken, proeven en voelen word je gewaar wat er om je heen gebeurt. Maar daarnaast heb je nog een extra zintuig waarmee je anders waarneemt. Een soort ingebouwde antenne die de trilling van energie kan opvangen. Kun jij die energie interpreteren, dan word je je bewust van dingen die je onbewust al lang wist. Voor iedereen is dat een innerlijke toevoeging. Ook op het werk. Door bijvoorbeeld een vergadering van tevoren in te voelen, kom je tijdens de bijeenkomst veel sneller to the point. En in een sollicitatieprocedure weet je wie de juiste persoon is om aan te nemen.

‘Grote mensen begrijpen nooit iets uit zichzelf en voor kinderen is het vervelend hun altijd weer alles uit te moeten leggen.’

Uit: Le petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry, 1943

Anders waarnemen is voor iedereen. Elk mens heeft het vermogen ertoe. Als jong kind maken we intensief gebruik van deze aangeboren aanleg. Tot we het afleren door onze opvoeding en ons gaan aanpassen aan de maatschappij. Zelf moest ik er als kind ook weinig van hebben. Ik wilde normaal zijn, net als de andere kinderen. Daarom ging ik dwars in tegen wat mijn extra zintuig me vertelde. Inmiddels weet ik beter. Ik vertrouw en vaar op wat ik extra waarneem.

Afgedwaald van ons instinct

Waarom noemen we anders waarnemen niet in het vaste rijtje zintuigen, zul je je misschien afvragen. En waarom maakt niet iedereen vanzelfsprekend gebruik van extra waarnemen? Hele terechte vragen! In deze tijd zijn mensen door de overload aan onnatuurlijke prikkels ver afgedwaald van hun gevoel. Wij doen weinig met ons vermogen om met de energie om te gaan. We komen er eenvoudig niet aan toe. Dit verdient geen brevet van duurzaamheid, om in termen van energie te spreken. Maar begrijpelijk is het wel.

Bovendien zijn door de eeuwen heen onze zintuigen afgestompt. Bij oermensen waren ze veel gevoeliger; een kwestie van al dan niet overleven. Vandaag de dag leven we beschermd en hoeven we alleen nog waar te nemen wat noodzakelijk is. Dus gebruiken mensen niet meer hun vermogen om anders waar te nemen. Terwijl dat eigenlijk onverminderd noodzakelijk is.

De tendens in onze Westerse cultuur is sinds de 17e eeuw vooral ‘meten is weten’. Waarnemen met je zintuigen lijkt in ons tijdperk zo’n beetje uitgebannen door digitaal waarnemen. En wat niet wetenschappelijk bewezen is, kan nauwelijks betrouwbaar zijn. Gevoel kun je niet goed meten, we zijn ervan afgedreven. Op die manier zijn ook onze natuurlijke reading en healing talenten verminderd of verloren gegaan.

Gelukkig kun je het vermogen om anders waar te nemen en je healing en reading skills gemakkelijk herstellen. Net als wanneer je leert lopen, fietsen of zwemmen is het is een kwestie van oefenen om hier vaardig in te worden. Ik zal je verderop in een blog met wat simpele oefeningen op weg helpen. Zodat je leert je waarnemingen te interpreteren.

Waar gaat Anders Waarnemen je helpen?

Als je geleerd hebt om anders waar te nemen, lees en voel je de energie van iemand anders. Je bemerkt zijn of haar – al dan niet bewuste – gedachten, gevoelens, lichamelijke klachten, noem maar op.

Ik noem anders waarnemen ook gewoon ‘de ander een spiegel voorhouden’. Je maakt hem bewust. Van zijn slachtofferrol bijvoorbeeld. Of van het feit dat hij te weinig zuurstof neemt waardoor hij zich snel benauwd en gestrest voelt. Of, positief juist, je kunt iemand erop wijzen dat hij ongemerkt een heel belangrijke verbindende functie vervult op z’n werk. Heb je de ander attent gemaakt op wat jij waarneemt, dan kan diegene doelgericht aan de slag. Hij wordt alert op signalen die hem anders waren ontgaan.

Soms neem je ook iets waar over jezelf omdat een ander jou onbewust een spiegel voorhoudt. Je merkt bijvoorbeeld dat een persoon anders op jou reageert dan normaal. Diegene doet dat niet bewust. Maar jij kunt dit signaal wel opvangen en je afvragen of het iets met jouw energie te maken heeft. Misschien straal je, zonder het zelf te weten, boosheid uit. Het gedrag van de ander maakt je hiervan bewust.

Van anders waarnemen zijn veel alledaagse voorbeelden te noemen. Stel: je komt binnen op een feestje en merkt meteen dat het er niet goed voelt. Er is iets niet pluis. Twee gasten zitten elkaar dwars, hun gekibbel brengt een geladen sfeer met zich mee en die ervaar jij.

Ander Waarnemen en werk.

Anders waarnemen kan op je werk een extra dimensie opleveren. Wie een adviserende functie heeft, zal de rol van waarnemend waarnemer goed herkennen. Als raadgever van buitenaf sta je voor de uitdaging te ontdekken wat een opdrachtgever werkelijk bezighoudt. Wat is nou eigenlijk ècht de vraag die me wordt gesteld? Wat is de kern van de organisatie? Wat speelt er onder de oppervlakte? Een adviseur die dit kan invoelen, is in staat om toegevoegde waarde te leveren. In een aantal trainingen die ik aan bedrijven heb gegeven, heb ik leidinggevenden op die manier een extra mogelijkheid gegeven om beter met hun medewerkers en klanten om te gaan.

Healing en Reading.

Door anders waar te nemen, ben je ook beter in staat om een healing of een reading aan een ander te geven. In een volgende blog schrijf ik over energie. Alles is namelijk energie en zal ik ook een blog maken met oefeningen die je kunt doen om te leren anders waar te nemen en te leren vertrouwen op wat je ziet en hoort.

 

Arthur Findlay College.

Het is 2006. Eindelijk bezoek ik het Arthur Findlay College, Stansted Hall Psychic School in Engeland. The World’s Foremost College for the Advancement of Spiritualism and Physic Science, zoals ze zelf aangeven. En daar is geen woord van gelogen.

Noem dat maar thuiskomen! Ik mag helemaal uit de kast. Al hoef ik juist daar niets uit te leggen. Op die plek vind ik de woorden voor wie ik ben. Op dit über-Britse college voor spiritualiteit worden mijn talenten onomstotelijk bevestigd. Al wist ik eigenlijk al lang dat zij mijn essentie op aarde vormen, vanaf dat moment ben ik me bewust van mijn hoofdzaak en kan ik spiritualiteit ook aan anderen uitleggen en leren.

En de woorden om uit te drukken wie ik ben? Iets van deze strekking: ik ben van nature uitzonderlijk begaafd op het gebied van reading – ik noem het ‘anders waarnemen’- en healing. Hierdoor ben ik in staat gebeurtenissen te zien, de toekomst waar te nemen en bij te dragen aan het herstel van zieken. Ik kan klachten weghalen en mensen van blokkades afhelpen zodat ze weer op hun levenspad terechtkomen. Ik kan mensen helpen.

Steve Upton en Val Williams

Aan mijn eigen pad is op Stansted Hall een bijzonder iemand toegevoegd. Steven Upton. Het was een feest om met hem te werken.

Steven Upton is een vooraanstaande spreker en leraar over trance healing, niet alleen in Engeland, maar ook in andere Europese landen en de USA. Hij is zelf een begenadigd en druk bezocht medium, met als specialiteit trance healing. Het is Stevens’ doel om de  enorm sterke helende energie uit de spirituele wereld te bundelen en gebruiken om zieken te genezen of om hun klachten te verminderen.

Bij Steve heb ik een aantal opleidingen gevolgd. Mede door met hem te werken en door zijn coaching, ben ik de trance healer geworden die ik nu ben.

Daarnaast heb ik een aantal opleidingen physical healing op het Arthur Findlay gevolgd. Bij physical healing gebruik je de helende energie uit het universum om het helingsproces te ondersteunen en te bevorderen. Het doel is om blokkades te identificeren en te verwijderen, zodat de natuurlijke genezingskrachten van het lichaam kunnen worden geactiveerd.

Tot slot heb ik op Findlay een aantal trainingen bij Val Williams gevolgd. Zij heeft mij geleerd om boodschappen en bewijs mee te geven als je een healing of reading doet. Vaak is dat een boodschap van een overleden dierbare, maar kan ook een specifieke situatie zijn die alleen bij de ontvanger bekend is.

Anderen helpen en anderen leren hun talent te ontwikkelen.

Kortom, op Arthur Findlay is een wereld voor me open gegaan! Ik was niet de enige met een healing en reading talent. Ik heb daar zoveel zelfvertrouwen gekregen! Zo veel bevestiging. Maar ook is het me duidelijk geworden dat ik niet alleen andere mensen wil helpen, maar ook om anderen te leren hun talenten te ontwikkelen.

 

 

Hoe is het allemaal zo gekomen.

Voordat ik het zelfverzekerde en doortastende Trance healing, reading medium werd dat ik nu ben. Heb ik een lange reis gemaakt.

Daar wil ik je niet alleen in meenemen om iets meer over mezelf te vertellen, maar ook om anderen die met hetzelfde worstelen, inspiratie te geven om door te gaan en vooral je spirituele talenten te ontwikkelen. Al is het er maar één persoon!

Eerst maar eens de kop ingedrukt

Van oorsprong kom ik uit Limburg. Als jong kind vond ik spiritualiteit al de gewoonste zaak van de wereld. Ik nam anders waar dan anderen en beschouwde dat als een alledaags zintuig. Maar al snel begon het me te dagen dat niet iedereen dit talent bij zich draagt. En dat mensen mij misschien maar een rare zouden vinden. Eenmaal op de lagere school besluit ik daarom bewust mijn natuurlijke gaven in de kast te zetten. Uitgeschakeld. Onder het motto ‘Ik ben gewoon, net als de rest’.

Maar zo werkt het natuurlijk niet. Toen ik wat ouder werd en zo nu en dan een glaasje te veel dronk, kon het gebeuren dat ik de uitknop niet meer onder bedwang had. Mijn zorgvuldig verstopte talent brak dan opgewekt uit de kast. Stelde iemand me een vraag, dan kon diegene ter plekke een hele lezing krijgen. Tegen wil en dank hielp ik mensen hiermee wel op hun pad. Of waarschuwde ik hen, als dat nodig was, voor ingrijpende gebeurtenissen. Viel ik even door de mand! Maar wat is daar nou eigenlijk verkeerd aan?

Van lieverlee wordt het me duidelijk. Ik kan me niet meer anders voordoen dan ik ben. Inmiddels volg ik dan in Amsterdam de Hbo-opleiding Sociaal Pedagogisch Werk, een studie die me toegang zou kunnen verschaffen tot allerlei beroepen. Tot op een ochtend mijn oog viel op een advertentie voor de opleiding tot Integraal Therapeute. Ik wist toen: hier is het tijd voor. Want dit gaat me het diploma opleveren om te zijn wie ik ben. Ik ging ervoor. Al was ik eigenlijk te eigenwijs voor de schoolse protocollen, ik genoot van de variëteit aan vakken. Zo bekwaamde ik me in acupunctuur, shiatsu, omgaan met energie en in natuurgeneeskunde. Hier leerde ik ook de weg in de menselijke anatomie en deed ik medische basiskennis op.

Een gegeven talent niet in de bek kijken.

Dan breekt onherroepelijk een tijd aan waarin ik woorden moet vinden voor wie ik ben. Ja, ik ben uitgerust met een bijzondere gave. Maar ik ben ook maar gewoon een mens met angsten en onzekerheden. Ik moest er bijvoorbeeld niet aan denken om voor een groep te moeten spreken. Laat staan op een podium, met alle ogen op mij gericht.

Aan dat soort bijkomstigheden valt te werken, besluit ik. Een gegeven talent moet je niet in de bek kijken. Dat aanvaard je stralend zoals je het hebt gekregen. En je dealt met de mindere kanten. Je groeit ermee op. M’n doel is mijn gave te kunnen gebruiken om mensen te helpen. En om anderen te leren ook die dimensie bij zichzelf te ontwikkelen en in te zetten. Werken met groepen, daar ontkom je dan niet aan. Daarom; podiumvrees of niet, ik begin onverschrokken aan mijn leertraject. Een mega-legpuzzel.

Knuffel

Eenmaal integraal therapeut in opleiding, loop ik stage in een huis voor gehandicapten. De bewoners krijgen van mij op z’n tijd een knuffel of een extra lekker ontbijt en ik neem hen geregeld mee naar buiten. Zoals alles deed ik ook dit werk op mijn eigen wijze. Speels, creatief en intuïtief. We hadden het naar ons zin. Maar ik werd teruggefloten; iedereen eet wat de pot schaft, en pas op met knuffels geven. Lesje geleerd: ik ben niet weggelegd voor een beroep in keurslijf.

Gezien!

Dan gooit het opleidingsinstituut het met mij over een ander boeg: ik mag voortaan de docent bijstaan bij readings en healings. Ik voel me gezien. Kort daarna ontmoet ik Mieke, zij is medium. Van haar krijg ik het laatste zetje dat ik nodig heb om een eigen praktijk te beginnen. Het diepe in. Mensen vooruit helpen, energie geven, genezen. Ik vind het fantastisch.

Grrrrrrroepen

Mijn pad meandert intussen gestaag verder. Praktiserend vergaar ik vaardigheden en neem horde na horde, het gros ervan zal ik je besparen. Maar de angst voor groepen en podia bleek wel een hoge barrière! Deels heb ik deze overwonnen dankzij Biodanza, de danslopleiding waar ik leerde me vrij voor een groep te bewegen en het publiek in de ogen te kijken.

Wat vooral heeft geholpen is de bevestiging die ik kreeg als cursist aan de Internationale Clownsschool van Erik de Bont, destijds op Ibiza. Als clown moet je met elke situatie in het moment weten om te gaan. Leuk of niet leuk. Overal iets van maken. Met het goede stemgeluid. In een verdrietige situatie maak je geen grap maar breng je luchtigheid. Uiteindelijk wordt mij ook hier gevraagd les te komen geven. Voor de groep; ik begin er aardigheid in te krijgen.

En dan de kok in mij. Wie rond spitsuur een kijkje neemt in een professionele keuken, ziet dat het daar heus niet alleen maar draait om de liefde voor koken. Daar maken structuur en creativiteit de dienst uit. Je raadt het al, ook aan dit vak wilde ik ruiken en er iets van meenemen voor mijn legpuzzel. Van de koksopleiding heb ik geleerd orde aan te brengen in mijn werk. En als ik nu een gezelschap cursisten heb, staat er in een handomdraai een heerlijke maaltijd op tafel, uit eigen keuken.

In de volgende blog vertel ik je hoe mijn healing en reading ontwikkeling een enorme boost kregen tijdens mijn opleidingen op Het Arthur Findley College.

Thuishaven en ontmoetingsplek voor spiritualiteit en physic science.

Alles is energie. Overal om ons heen is energie. Met het blote oog gezien lijkt de wereld voor een groot deel te bestaan uit vaste objecten. Huizen, fietsen, boeken. Maar ook die materie is opgebouwd uit allemaal kleine deeltjes die volop trillen. Zelfs de allerkleinste deeltjes zijn golven van energie. Objecten zijn niets anders dan dicht opeengepakte energie.

Alles heeft dan ook een eigen energieveld en straalt dat uit. Mensen, dieren, bomen, planten en ook levenloze objecten. En alles heeft een eigen trilling. Dat geldt ook voor gedachten, emoties en communicatie – al dan niet verbaal -. En voor je uitstraling, je humeur, gevoelens, hoe je je gedraagt. Het is allemaal waarneembaar dankzij trilling.

Everything is energy and that’s all there is to it.

Albert Einstein (1879 – 1955)

 

Aura

Het energieveld dat mensen om zich heen hebben, noemen we een aura. Ik vertel je er heel kort iets over, meer heb je nu niet nodig. Via je aura vindt de uitwisseling van energieën plaats. Van alles wat ons geestelijk en lichamelijk bezighoudt. In het gebied van je aura is het tweerichtingsverkeer; hier komen de energie van buiten en jouw innerlijke energie met elkaar in harmonie.

 

 

Je aura is een driedimensionaal omhulsel in de vorm van een ellips. De grootte ervan kan variëren van een armlengte tot wel drie meter van je lichaam. Via je aura kan een helderziende waarnemen wat er met je aan de hand is. De binnenste energielagen van de aura gaan over het hier en nu. De buitenste lagen over jouw rol in de wereld, ook vroeger en in de toekomst.

 

Chakra

Chakra’s zijn, kort gezegd, de energiecentra in ons lichaam. We hebben er zeven van, volgens de boeken. Ze liggen in een rechte lijn van ons bekken tot aan onze kruin.

 

 

Je chakra’s zijn nauw verbonden met je ziel en vertegenwoordigen elk een talent of kwaliteit. Er is veel verschil in uitleg te vinden over welke kwaliteit bij welk chakra hoort. Ik laat daarom alle boekenwijsheid los en interpreteer per persoon wat welk chakra voor hem of haar doet.

Naar mijn idee heb je nog een achtste chakra, het hoogste. Dat bevindt zich boven je kruin. Hierin zit je creatieve energie. Je dwaasheid, je onbevangenheid, je vrijheid, de energie van het moment. Het achtste chakra gaat letterlijk uit je dak, uit je bol, out of the box.

Wat betekenen je waarnemingen?

Je neemt energie en signalen om je heen waar, maar hoe weet je wat ze betekenen? Dat gebeurt vanuit je eigen referentiekader. Jouw mind, je denkende geest, is je tolk. Die vertaalt de energie voor je, zodat jij de boodschap kunt begrijpen. Bijvoorbeeld naar een kleur, een woord, een beeld of een gevoel dat jij herkent. Of naar een combinatie ervan. Bij iedereen werkt het anders. Jouw geest maakt op jouw eigen manier de vertaalslag zodat jij de boodschap kunt duiden.

Roept iemands energie bij jou de kleur roze op, denk dan niet aan de algemeen bekende betekenis van roze. Kijk wat de kleur in jóuw beleving doet bij die persoon. Misschien betekent het voor jouw gevoel wel pijn. Of lichte irritatie. Dan is dat de betekenis.

Door te horen, zien, ruiken, proeven en voelen word je gewaar wat er om je heen gebeurt. Maar daarnaast heb je nog een extra zintuig waarmee je anders waarneemt. Een soort ingebouwde antenne die de trilling van energie kan opvangen. Kun jij die energie interpreteren, dan word je je bewust van dingen die je onbewust al lang wist.

Wat betekent dat voor Healing en Reading?

 Bij een healing of een reading lees en voel  je dus eigenlijk de energie. Dat kan iedereen, je moet er wel voor open staan. En vaak oefenen om met name vertrouwen op te bouwen. Bij een healing geef ik, jij, de helende energie van het universum door. Ook daar is namelijk alles energie.

Quantum Theorie.

Zoals vaker in de geschiedenis worden dingen die eerst onbegrijpelijk zijn voor iedereen, later door de wetenschap verklaard. 2000 jaar geleden verklaarden de Germanen de bliksem door die toe te wijzen aan dondergod Thor. Nu weten we wel wat bliksem is. En zo weten we vast over vele jaren hoe het met energie zit.

Zelf vind ik de ontwikkelingen met de Quantum theorie wel boeiend. Naast wat we allemaal te danken hebben aan Einstein, die energie meer op een kosmische schaal verklaarde, zijn er steeds meer ontwikkelingen die energie op een microscopische schaal duiden. Erg interessant, vooral in combinatie met spiritualiteit.

De Quantum theorie stelt dat de eigenschappen van fotonen en elektronen – de kleinste energie delen die we kennen –  niet continu op dezelfde plek zijn. Waarbij de energieniveaus van deeltjes abrupt kunnen veranderen in plaats van geleidelijk. Daarbij is een van de opvallende aspecten dat deeltjes op mysterieuze wijze met elkaar verbonden lijken, zelfs over grote afstanden.

Dat is mooi, op die manier wordt veel van wat we spiritueel ervaren op een wetenschappelijke manier onderbouwd!

Ik ben ooit begonnen om een nuchter boek over spiritualiteit te schrijven. De titel heb ik al. Ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien. Over de zin en onzin van spiritualiteit. Het boek is nog niet af, maar ik wil wel al een aantal stukken met jullie delen. In een aantal columns/blogs.

Mijn diepste overtuiging is dat niet alleen ik kan healen en readen, maar dat iedereen dat kan. En iedereen dat ook kan leren. Ok, de een is er wat beter in dan de ander. Maar het is net als met een sport, als je talent hebt en je traint veel dan word je een topsporter. Met minder talent en veel oefenen, word je nog steeds heel goed!

Ok, een nuchter boek over spiritualiteit dus. Over de zin en onzin ervan. Dit boek wilde ik al heel lang schrijven. Ook om jou, zoveel mogelijk mensen, een praktisch zintuig rijker te maken. En om mensen en organisaties weer in flow te brengen. Maar bovenal om spiritualiteit zo down to earth en behulpzaam neer te zetten als dat het is.

In deze blog/column wil ik je wat meer vertellen over wat me drijft. Waarom doe ik dit? Wat is het dat ik doe.

Ik ben Belinda Keyzers. Levensgenieter, partner, moeder, therapeut, clown, kok, danseres, liefhebber van natuur en gezelligheid. En: ik ben medium. Ik heb het aangeboren talent om meer waar te nemen dan de meeste mensen waarnemen. Ik ben helderziend.

Tsja. Medium, helderziend; dit soort benamingen heeft een zweverige bijsmaak. Maar zo heet het nu eenmaal. Met beide benen op de grond bekijk ik de wereld in een metaperspectief, ik zie het grote geheel van aards en bovenaards samen.

 

De Andere kant

Als ik het samen vat, dan zou je kunnen zeggen dat ik een goed werkende link heb met de energie. Dat klinkt een beetje vaag, maar ik zal het uitleggen.  Die link, die verbinding, brengt mij in contact met de ‘andere kant’, met mensen die overleden zijn. En dat is een groot cadeau. Want een onvoorwaardelijker bron van support, liefde, kennis, wijsheid en energie kun je je niet wensen. De overleden mensen aan de andere kant worden daarom ook wel gidsen genoemd. Ik noem ze ‘vrienden’. Deze vrienden aan de andere kant zijn altijd positief.

Healing

Door energie te kanaliseren kan ik mensen op allerlei gebied helpen. Ik geef van de vrienden heel gericht de energie door die jij nodig hebt, als je  bijvoorbeeld voor een behandeling bij mij bent.  Op die manier verminderen je klachten, of verdwijnen ze. Kun je talenten gaan ontwikkelen en weer op het juiste pad terechtkomen. Op deze manier ben ik dus behulpzaam bij de genezing van mensen.

En dat genezen, healen, is echt een van de allermooiste dingen die ik doe! Fantastisch om een talent te hebben waar je andere mensen mee kunt helpen!

Andere mensen hun talent laten ontdekken en ontwikkelen

Alle mensen hebben in aanleg dit vermogen. Het vermogen om te healen en te readen. Noem het een instinct. Een zintuig. Of innerlijk weten. Intuïtie. Je kunt het leren in te zetten. En erop te vertrouwen. Dan heb je een kompas voor het leven.

In het boek, mijn columns, en tijdens workshops en trainingen, help ik anderen hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Op die manier help ik andere mensen dus ook.

In de volgende columns zal ik verder in gaan op Anders Waarnemen, energie, healing en reading. En eenvoudige oefeningen om het zelf te gaan ervaren. Eerst kom je meer te weten over reading en healing. Daarna over de rol ervan in je persoonlijke ontwikkeling en de toepasbaarheid op het werk. Ik eindig met creativiteit, je grootste goed, en met healing in trance.

Naast dat ik graag mensen wil helpen, wil ik ook dat spiritualiteit gewoner wordt. En verlost wordt van negatieve vooroordelen en bijsmaken. Rare praktijken zoals koorden knippen, boze geesten verdrijven en glazen bollen moeten de wereld uit. Verbannen naar de categorie ‘onzin’. Gelukkig staat de huidige tijdsgeest veel meer open voor spiritualiteit. Is dat geen woord met een nare bijsmaak meer.

Ik wil je laten zien dat spiritualiteit nuchter en positief is. Een kwestie van eerlijkheid en zuiverheid. Dat we er elke dag mee te maken hebben. Het net zo normaal is als fietsen, eten en drinken. Hoe het je leven kan verrijken.

In de volgende column zal ik je iets meer vertellen hoe het bij mij  ‘zo gekomen is’.

Warme groeten,

Belinda.